מי אנחנו

קיצור תולדות העמותה
עמותת הקוראים באה לעולם בעקבות ההחלטה להקים ספריה לאומית עצמאית, בנפרד מן האוניברסיטה העברית. אחרי ארבע שנות פעילות מונה רשימת התפוצה שלנו קרוב ל-400 חברים.
נציגי העמותה השתתפו בישיבות ועדת החינוך של הכנסת שעסקו בהעברת חוק הספרייה הלאומית-2007. נוכחותנו הבטיחה את עיגון האינטרסים של ציבור הקוראים בחוק. העמותה עוקבת אחר המתרחש בספרייה על מנת לשמור על האינטרס הציבורי.
יעדינו העיקריים בשלב זה:
•שיתוף הקוראים בתהליך התהוותה של הספרייה הלאומית החדשה.
•שמירה על מעמדה האקדמי של הספרייה הלאומית.

הוועד
את עמותת הקוראים ייסדו פרופ' אברהם גרינבאום וד"ר נדיה זלדס. הם גייסו לעניין כמה מן ה"משתמשים כבדים" בשרותי הספרייה.

על המייסדים וחברי הוועד.

הישגים ומטרות

עוד על ייסוד עמותת הקוראים ופעילותה.