הודעות וחדשות

ינואר/שבט 2019

דמי חבר ל-2019

כמידי שנה אנו גובים דמי חבר לעמותה. לפרטים ולהורדת טופס ההרשמה בקרו בדף "הצטרפות לעמותה".

דמי חבר ממשיכים להיות 50 ₪ לחבר רגיל ו25 ₪ לסטודנטים. אם הדבר אפשרי, אנו מעדיפים לקבל את דמי החבר במזומן.

ניתן לשלוח את הטופס בדואר לכתובת בתחתית הטופס או למוסרו לדינה אורדן בספרייה.

אב תשע"ח/יולי 2018

האסיפה הכללית ה-11 של עמותת הקוראים

האסיפה הכללית ה-11 של עמותת הקוראים נערכה ב-8 ביוני 2018 בספרייה הלאומית.

סיכום קצר של האסיפה ניתן למצוא כאן. לפרוטוקול המלא לחצו כאן.

הטענת כרטיסי רב-קו

ניתן להטעין ככרטיסי רב-קו בכספומט הממוקם בקומת הקפטריה

סיון תשע"ח/מאי 2018

הזמנה לאסיפה הכללית ה-11 של עמותת הקוראים בבית הספרים הלאומי

תאריך: יום ששי, ה-8 ביוני 2018

שעה: 9:00

מקום: הספרייה הלאומית

חדר לימוד הדס, מאחורי אולם קריאה יהדות

על הפרק:

נושאים מנהליים

–מינוי יו"ר ומזכיר האסיפה

–בחירות ליו"ר הועד והועד

–מועמדת לראשות הועד—כנה ורמן

–חברי הועד הנוכחים העומדים לבחירה: נדיה זלדס, דינה אורדן, כנה ורמן, בנימין ריכלר, דן ביתן

–בחירת ועדת ביקורת

חברים נוכחים: מוטי נחמני ולוי יצחק קופר

–אישור דוחות 2017

סיכום פעילות העמותה לשנת 2017

במידה ולא יהיה מנין (כרבע מהחברים) בשעה 9:00, האסיפה תתכנס אחרי חצי שעה וכל החלטותיהם של הנוכחים יהיו תקפים.

זכות ההצבעה שמורה רק לחברי העמותה אשר שילמו דמי חבר. תהיה אפשרות להירשם לפני המפגש.

נא אשרו השתתפות ע"י שליחת דוא"ל ל- info@nlreadership.org.il

ניסן תשע"ח / מרץ 2018

לסיכום מפגש חברי הוועד עם ההנהלה בדצמבר 2017 לחצו כאן

ינואר/טבת 2018

דמי חבר ל-2018

כמידי שנה אנו גובים דמי חבר לעמותה. לפרטים ולהורדת טופס ההרשמה בקרו בדף "הצטרפות לעמותה". דמי חבר ממשיכים להיות 50 ₪ לחבר רגיל ו25 ₪ לסטודנטים.

ניתן לשלוח את הטופס בדואר לכתובת בתחתית הטופס או למוסרו לדינה אורדן בספרייה.

יולי/תמוז 2017

האסיפה הכללית העשירית של עמותת הקוראים

האסיפה הכללית העשירית של עמותת הקוראים נערכה ב-11 ביוני 2017 בספרייה הלאומית. סיכום קצר של האסיפה ניתן למצוא כאןלפרוטוקול המלא לחצו כאן.

יוני/אייר 2017

הזמנה לאסיפה הכללית העשירית של עמותת הקוראים בבית הספרים הלאומי

תאריך: יום ראשון, ה-11 ביוני 2017

שעה: 14:00

מקום: הספרייה הלאומית

חדר לימוד הדס, מאחורי אולם קריאה יהדות

על הפרק:

נושאים מנהליים

–מינוי יו"ר ומזכיר האסיפה

–בחירות ליו"ר הועד והועד

–מועמדת לראשות הועד—כנה ורמן

–חברי הועד הנוכחים העומדים לבחירה: נדיה זלדס, דינה אורדן, כנה ורמן, בנימין ריכלר, דן ביתן

–בחירת ועדת ביקורת

חברים נוכחים: מוטי נחמני ולוי יצחק קופר

–אישור דוחות 2016

סיכום פעילות העמותה לשנת 2016

במידה ולא יהיה מנין (כרבע מהחברים) בשעה 14:00 , האסיפה תתכנס אחרי חצי שעה וכל החלטותיהם של הנוכחים יהיו תקפים.

זכות ההצבעה שמורה רק לחברי העמותה אשר שילמו דמי חבר. תהיה אפשרות להירשם לפני המפגש.

נא אשרו השתתפות ע"י שליחת דוא"ל ל- info@nlreadership.org.il

 

לוקרים להשכרה

הספרייה מעמידה לוקרים להשכרה לרשות הקוראים.

לפרטים: http://web.nli.org.il/sites/NLI/Hebrew/library/visitus/openinghours/Pages/services-information.aspx

סיכום של מפגש עם ההנהלה

לסיכום של המפגש שלנו עם חברי ההנהלה לחצו כאן.

ינואר/טבת 2017

דמי חבר ל-2017

כמידי שנה אנו גובים דמי חבר לעמותה.

לפרטים ולהורדת טופס ההרשמה בקרו בדף "הצטרפות לעמותה". דמי חבר ממשיכים להיות 50 ₪ לחבר רגיל ו25 ₪ לסטודנטים.

ניתן לשלוח את הטופס בדואר לכתובת בתחתית הטופס או למוסרו לדינה אורדן בספרייה.