ארכיון חדשות

אייר תשע"ו – מאי 2016

 1. דמי חבר ל-2016

כמידי שנה אנו גובים דמי חבר לעמותה. לפרטים ולהורדת טופס ההרשמה בקרו בדף "הצטרפות לעמותה". דמי חבר ממשיכים להיות 50 ₪ לחבר רגיל ו25 ₪ לסטודנטים.

ניתן לשלוח את הטופס בדואר לכתובת בתחתית הטופס או למוסרו לדינה אורדן בספרייה.

 1. הוצבה עמדה לטעינת מכשירים סלולרים בקומת הקפטריה.

העמדה מאפשרת טעינה של המכשירים הבאים:

מכשירים עם טעינה מסוג micro usb  ( כל מכשירי האנדרואיד  )

מכשירים עם טעינה לדגמי אייפון 3 ואייפון 4.

מכשירים עם טעינה לדגמי אייפון 5 ו6.

 1. פגישות עם ההנהלה וגורמים המופקדים על תכנון הבניין החדש

אנו ממשיכים להיפגש עם חברי ההנהלה לליבון נושאים הנוגעים לבניין הנוכחי והבניין החדש. שני נציגים של העמותה נפגשים עם נציגים של החברה לבניין וחברת העמותה יושבת בוועדה שעוסקת בתכנון אולמות הקריאה בבניין החדש.

תמוז תשע"ד – יולי 2014

1. סיכום של המפגש בין אורלי סימון לבין נציגי הוועד נמצא כאן.

2. מכתב תודה לספרנית כוכבת בן-שחר שפרשה מאוק"כ נמצא כאן.

סיון תשע"ד – יוני 2014

הזמנה לאסיפה הכללית השביעית של עמותת הקוראים:

         תאריך: יום ששי, ה-13 ביוני 2014

          מקום: הספרייה הלאומית (חדר הולצמן–קומה -1 ליד מכונות הצילום) שעה: 9:00

על הפרק:

 • נושאים מנהליים
 • מינוי יו"ר ומזכיר האסיפה
 • בחירות ליו"ר הועד והועד
 • מועמדת לראשות הועד—כנה ורמן
 • חברי הועד הנוכחים העומדים לבחירה: נדיה זלדס, דינה אורדן, כנה ורמן, אביעד הכהן, בנימין ריכלר, דן ביתן
 • בחירת ועדת ביקורת

            חברים נוכחים: מוטי נחמני ולוי יצחק קופר

 • אישור דוחות 2013
 • סיכום פעילות העמותה בשנה האחרונה

במידה ולא יהיה מנין (כרבע מהחברים) בשעה 9:00 , האסיפה תתכנס אחרי חצי שעה וכל החלטותיהם של הנוכחים יהיו תקפים.

זכות ההצבעה שמורה רק לחברי העמותה אשר שילמו דמי חבר. תהיה אפשרות להירשם לפני המפגש.

נא אשרו השתתפות ע"י שליחת דוא"ל ל- info@nlreadership.org.il

אייר תשע"ד – מאי 2014

נקודות חשמל

לבקשת העמותה במסגרת השיפוצים באיזור הקפטריה הוספו 7 נקודות חשמל (כל אחד עם 3 שקעים).

דצמבר 2013

22.12.13

מפגש אוצרים עם חברי וועד העמותה

נוכחים במפגש:

הספרייה הלאומית: חגי בן שמאי, אביעד סטולמן, חזי עמיאור, רחל יוקליס, מילכה רובין.

חברי וועד העמותה: דן ביתן, נדיה זלדס, דינה אורדן, בנימין ריצ'לר.

התהליך

–חגי בן שמאי סקר את מדיניות האוספים של הספרייה בהתייחס לתוכנית שפורסמה בדפוס ובפורמט אלקטרוני. (ה-URL הוא http://web.nli.org.il/sites/NLI/Hebrew/library/aboutus/now/law/Documents/NLI_Collection_policy_screen_NEW.pdf .

המסמך תורגם לאנגלית ואמור לעלות לאתר בקרוב). המדיניות גובשה ע"י האוצרים עם משוב מסוקרים והוגשה לוועדת אוספים מיוחדת שהוקמה בדירקטוריון שחבריה היו הפרופסורים שטרומזה, שולמן, ריינר, בן-שמאי, ודוד בלומברג ואורן וינברג.

–המדיניות שפורסמה איננה כוללת ניסוח סופי לגבי אוסף המוזיקה ומחלקת הארכיונים (כולל הארכיון המרכזי לתולדות עם ישראל אשר יהיה חלק של הספרייה החל מה-1 בינואר 2014. הארכיון יישאר במיקומו הנוכחי עד לבניית בניין הספרייה החדש).

רכישה בפועל

–לפי שעה ההחלטות לגבי רכישת פריטים בפורמט אלקטרוני לעומת דפוס מתקבלות על פי הצרכים, ישנה התייחסות פרטנית לכל סוגה, ספר וכו'.

–בנוגע לפריטים שאינם קיימים בספרייה נראה שהפתרון הוא בעיקר באמצעות השאלה בין ספרייתית ובהמשך יהיה ניסיון להוזיל את העלויות ולאפשר קבלת פריטים בתוך זמן קצר יותר (כיום משך הזמן הדרוש לקבלת פריט הוא כשבוע).

–המדיניות לגבי מדעי החברה היא שהספרייה נמנעת מרכישה גורפת של פריטים בתחום זה. האוצרים מציעים להסתמך על בקשות הקוראים כדי לרכוש פריטים הנחוצים לתחומי המחקר השונים. חברי וועד העמותה הציעו שהספרייה תשקול הבאת אדם לתקופה מוגבלת כדי לגבש רשימה של פריטים הנחוצים בתחום מדעי החברה.

–האוצרים פועלים להשלמת פערים שנוצרו בשנים "הרזות" של הספרייה באמצעות רכישת ספרים חסרים או סריקה של פריטים שלא ניתן לרכוש, הפעלת חוק ההפקדה אך גם קנייה מהוצאות ספרים פרטיות (למשל במגזר החרדי). בעיה דומה קיימת גם בתחום האסלאם שכן גם במגזר הערבי יש נטייה לפרסם ספרים בהוצאות פרטיות ובמספר עותקים מצומצם.יש אדם שמסתובב בצפון ומחפש חומר עבור הספרייה.

–בעתיד יש תכנית להעלות לאתר את סריקת כל כתבי היד העבריים היהודיים בשיתוף עם קרן פרידברג. קיים הסכם בעניין זה עם אוסף ספריית פרמה והספרייה שואפת להשתלבותם של מוסדות אחרים.

–נסרקו 22 כתבי עת עבריים כולל תרביץ וציון והם נגישים דרך JSTOR אשר תאפשר בעוד חודשיים גישה חופשית וחינמית לכל החומר בעברית למי שיש לו כתובת ישראלית. בינתיים יש גישה רק במוסדות מנויים (כולל הספרייה הלאומית).

–מתבצעת רכישת מאגרים ברשת.

–נרכשו 1000 ספרי ילדים בעברית

–לשאלה לגבי רכישת פריטים בשפות שאינן עברית, אנגלית וערבית: ישנם בוחרים המטפלים בשפות השונות. פרסומים שיש בהם רק פריט אחד או שניים בנוגע לנושאי הליבה מובאים לידיעת האוצרים בעיקר באמצעות קוראים.

–הזמנת ספרים בנושאי הליבה דרך בניית פרופילים ע"י הספקים הגדולים

–הספרייה גם שוקלת שיטת pattern-driven acquisition המאפשרת גישה אלקטרונית לחבילות של ספרים. מנסים להגיע להסכמים שתהיה גישה חינמית לחוקרים (מתוך הספרייה) לספרים חדשים לתקופה קצרה ללא התחייבות מיידית לרכישה. המטרה היא לאפשר בחינת הספר וקבלת החלטה לגבי הרכישה רק לאחר שקוראים בדקו ומצאו שהספר מתאים וראוי.

–במהלך המפגש הועלו שאלות והתקבלו תשובות אבל לא הייתה לאוצרים הזדמנות להציג את מדיניות האוסף הייחודית לכל אחד אחד מן התחומים. הוועד יבקש מפגש נוסף עם האוצרים כדי לאפשר להם לדבר על האוסף שבראשו עומד כל אחד מהם.

דצמבר-טבת / 2013

1. דמי חבר לשנת 2014

עם פרוץ שנת 2014 אנו מבקשים לגבות דמי חבר. השנה אנו מבקשים תשלום במזומן עקב שהותה של הגזברית בחו"ל. ניתן להוריד את טופס ההרשמה כאן. אחרי הורדת ומילוי הטופס נא לשלחו או לת"ד של העמותה (הכתובת מופיעה בתחתית הטופס) או לתתו לדינה אורדן.

אנו מודים לכם על תמיכתכם.

2. הזמנה לאירוע לכבוד ספרני אולם קריאה יהדות

אנו מתכבדים להזמינכם לאירוע לכבוד "משפחת אולם קריאה יהדות". אנו מבקשים להוקיר את עבודתם המסורה של ספרני האולם שבנו אוירה מיוחדת ותרמו רבות לבניית "קהילת הקוראים" באולם: מיכאל ריגלר, אלונה אבינזר, עליזה אלון; ציפי בן אבו ורות פלינט.

האירוע יתקיים ביום ראשון ה-26 בינואר 2014 בשעה 10:30 באולם ליד ספריית המוזיקה.

בתכנית: דברי ברכה ע"י יו"ר העמותה, נציג הספרייה, נציג הקוראים; נציג צוות הספרנים שפרשו והענקת מתנה.

נשמח לראותכם!!

3. סיכום המפגש המיוחד של עמותת הקוראים במסגרת הקונגרס העולמי למדעי היהדות

סיכום הנקודות אשר הועלו במפגש עם נציגי ההנהלה ניתן למצוא כאן.

ספטמבר-תשרי / 2013

יוזמה [סודית] חדשה: הבעת תודה לספרניות באולם קריאה יהדות

הצוות הוותיק של הספרניות – אלונה, רותי, ועליזה — פורשות בתחילת אוקטובר. ציפי כבר פרשה. עקב פניות מקוראים שונים אנו מבקשים להביע את הערכתנו עבור עבודתן המסורה במשך עשרות שנים ע"י הפקת אלבום עם סיפורים הנוגעים לעזרה ושירות שנתנו לקוראים. העתקים או טקסטים של הקדשות גם יתקבלו בברכה.

שלחו את הסיפורים ל:

info@nlreadership.org.il

עם הכותרת: ספרניות אוק"י

תאריך סופי לשליחת חומר:15 באוקטובר 2013

אם ברצונך לעזור בארגון ועריכת החומר, פנו לדינה בכתובת ה-info הנמצאת לעיל. 

אפשר לכתוב בעברית ובאנגלית. נשקול קבלת חומר בשפות אחרות.

להלן כמה רעיונות שהועלו ע"י קורא:

א. בהרבה ספרים ישנם הקדשות ותודות לספרניות אבל בוודאי ישנם הרבה סיפורים נוספים!

ב. מגוון השירותים שניתנו לקוראים

–הספר ההוא נמצא במדפי הפוליו

–המהדורה הזו עדיפה

–המאמר בסרבו-קרואטית אבל פלוני אלמוני היושב בחדר 123 יכול להגיד לך אם הוא שווה קריאה

–מילים מעודדות לחוקרים מיואשים

–האם תוכל לעזור לההוא שמתקשה בקריאת כתב גותי?

–וכדומה…

ג. להתראות ותודה במגוון שפות….

 בואו ננסה לשמור את זה בסוד!!!

מפגש מיוחד במסגרת הקונגרס העולמי למדעי היהדות

סיכום של הנקודות שהועלו בפני נציגי ההנהלה נמצא כאן.

09/07/2013

1. מפגש חברי הועד עם מנהלי הספרייה–מאי 2013

סיכום הנקודות אשר הועלו במפגש בין מנהלי הספרייה וחברי הועד ניתן למצוא כאן.

07/05/2013

1). אנו שמחים לבשר לכם על השקת האתר המחודש של עמותת הקוראים (www.nlreadership.org.il). לדאבוננו אנו עדיין סוגרים קצוות. אתכם הסליחה.

2). מכתבים להנהלה: אנו מבקשים מהקוראים לשלוח לנו עותק של כל פנייה להנהלה בנושאים השייכים לקוראים ל:  info@nlreadership.org.il. הדבר יאפשר לנו למפות את הנושאים המעסיקים את הקוראים

3). לקראת האסיפה הכללית השנתית (ולאור עלות האתר החדש) אנו מבקשים מהחברים לחדש את חברותם. דמי חבר מקנים זכות הצבעה באסיפה הכללית. הטופס נמצא בדף האנגלי באתר: http://www.nlreadership.org.il/?page_id=135

4). שירותים חדשים בספריה:

 – שירותי סריקה (כולל צבע): כיום ניתן לסרוק חומר במכונות הצילום לדיסק און קי בלבד בעלות  של 15 אג' לעמוד.

 – שעות הפתיחה של האולמות הקטנים (שלום, מוזיקה, כתבי יד): האולמות פתוחים מ-9 עד 18 (בימי א' כתבי יד פתוח עד 20). תהיה הארכה בשעות הפתיחה של אוסף המפות.

 – שיטה חדשה למערכת הרישום. לפרטים: http://web.nli.org.il/sites/NLI/Hebrew/library/visitus/Pages/new_system.aspx

 – הותקנו "קולרים" חדשים בקומות 1 ו-2

5). מספרי טלפון חדשים לספרייה: http://web.nli.org.il/sites/NLI/Hebrew/library/visitus/Pages/notice-for-readers–10.aspx

6). אירועים: האסיפה הכללית השנתית תתקיים במהלך חודש יוני 2013. אנו גם מתכננים לנהל מפגש מיוחד במסגרת הקונגרס העולמי למדעי היהדות שיתקיים בסוף יולי/תחילת אוגוסט.

 

הודעות ישנות

1. חדש בספרייה:

שינויים באולמות בבניין החדש והשקת מנוע חיפוש חדש

ניתן לראות מידע על השינויים ב: קישור הנ"ל

על מנוע החיפוש החדש:  מרחב היא מערכת חדשה המאפשרת לחפש במקביל בשורה של מאגרים ולקבל תוצאות עשירות ומגוונות מתוך מיליוני פריטים המצויים בספרייה הלאומית ובמאגרים הנגישים דרכה. המערכת יודעת למצוא ספרים, כתבי-עת ופרסומים דיגיטליים.
החיפוש באמצעות מרחב פשוט ומיידי. התוצאות מתקבלות ממגוון מאגרי הספרייה.
לביצוע החיפוש, הקלידו ערך בשדה החיפוש שבראש הדף. אם ידוע לכם שם הפריט המבוקש, הקלידו אותו בין גרשיים וכך תוכלו לקבל אותו מיד.
שימו לב!כדאי להזדהות ולהיכנס למערכת בשמכם. כך תוכלו להזמין ספרים ופריטים אחרים להשאלה ולשמור את תוצאות החיפוש במדף האלקטרוני האישי שלכם.
מרחב

2. יוזמות

 • אחת מהיוזמות המוצלחות שלנו בשנים האחרונות מובלת ע"י פרופסור דבורה ברגמן וועד הרכש של העמותה. הם פעלו רבות בעידוד איתור ספרים שהלכו לאיבוד ולהשלמת פערים באוספים.
 • פרופ' ברגמן גם אחראית ליוזמה נוספת–קוראים מוזמנים להציע ספרים שחסרים באוספי הספרייה. להלן קישור  לטופס המלצה על רכישת פריט.
 • פרופסור ברגמן גם אירגנה וכינסה ועד מיעץ לעמותה של פרופסורים מהארץ ומחו"ל.
 • הספרייה שוקדת על בניית מדיניות האוספים והרכישה והקוראים יוזמנו להעיר על מדיניות זו. אנו גם מברכים עלהחזרתן של תצוגות מורחבות של כתבי עת החשובים כל כך למחקר.

3. שאלון על עיצוב אולמות הקריאה בבניין החדש

לשאלון וסיכום התוצאות

5. כינון וועד מיעץ

ב-23 ביולי נערכה הישיבה המכוננת של וועד מיעץ לעמותה. כ-30 פרופסורים מהארץ ומהעולם הסכימו להשתתף בוועד. במפגש סקרנו את תולדות העמותה והתפתח דיון על הבעיות המטרידות את החוקרים.

6. מסירת ספרים ע"י הספרייה

ביוני 2011 הספרייה הוציאה כ-30,000 ספרים לחלוקה לציבור בחינם.

מכתב של העמותה המביע התנגדות למהלך נמצא כאן.

החלטת הדירקטוריון נמצאת באתר של הספרייה: קישור

אסיפות כלליות

 האסיפה הכללית השישית של עמותת הקוראים

 האסיפה הכללית השישית של עמותת הקוראים נערכה ב-7 ביוני 2013 בספרייה הלאומית. סיכום קצר של האסיפה ניתן למצוא כאן. לגירסה ארוכה הכוללת סיכום פעילות העמותה בשנה האחרונה לחצו כאן.

האסיפה הכללית החמישית

האסיפה הכללית החמישית של עמותת הקוראים נערכה ב-1 ביוני 2012 בספרייה הלאומית. סיכום קצר של האסיפה ניתן למצוא כאן

האסיפה הכללית הרביעית

האסיפה הכללית הרביעית של עמותת הקוראים נערכה ב-10 ביוני 2011 בספרייה הלאומית. סיכום קצר של האסיפה ניתן למצוא כאן.

סיכום דברי יו"ר העמותה באסיפה הכללית הרביעית

את סיכום דבריה של דבורה ברגמן, יו"ר העמותה, באסיפה הכללית הרביעית, ניתן למצוא כאן.

סיכום דברי מנהלת אגף שירותי קהל בספרייה באסיפה הכללית הרביעית

את סיכום דבריה של אורלי סימון, מנהלת אגף שירותי קהל בספרייה, באסיפה הכללית הרביעית, ניתן למצוא כאן.

האסיפה הכללית השלישית

האסיפה הכללית השלישית של עמותת הקוראים נערכה ב-25 ביוני 2010 בספרייה הלאומית.
סיכום קצר של האסיפה ניתן למצוא כאן.

האסיפה הכללית השנייה

האסיפה הכללית השניה של עמותת הקוראים נערכה ב-4 באוגוסט 2009 בקמפוס הר הצופים בזמן הקונגרס העולמי למדעי היהדות.
לסיכום קצר של האסיפה הכללית.
פרופסור יוסף שלמון סיכם את הפעילות של העמותה. דבריו נמצאים כאן. פרופסור אלחנן אדלר דיבר על דיגיטיזציה בספרייה הלאומית בעבר ובעתיד. אנו מקוים להעלות סיכום של דבריו בעתיד הקרוב.

האסיפה השנתית הראשונה

האסיפה השנתית הכללית 2008 התקיימה ב-28 לאוגוסט בשעה 9 בבוקר, בספרייה הלאומית, חדר הולצמן.

לסיכום קצר של האסיפה הכללית.

מר שמואל הרנוי , מנהל הספרייה הופיע כמרצה אורח: לסיכום עיקר דבריו.

סדר היום של האסיפה כלל:

 • מינוי יו"ר ומזכיר האסיפה
 • בחירות ליו"ר הועד ולועד
  חברי הועד הנוכחים העומדים לבחירה הם נדיה זלדס, דינה אורדן, כנה ורמן, אביעד הכהן, משה בנוביץ, ישראל אפעל, יוסף שלמון
 • בחירת ועדת ביקורת
 • סקירת פעילות העמותה ודו"ח על המצב בספריה
 • אישור דוחות 2007
 • אירגון תת-ועדות

שאלונים

שאלון קצר על השירותים ומדיניות האוסף במחלקת היעץ

נחום זיטר, ראש שירותי יעץ בספרייה, ביקש שנפיץ שאלון קצר על שירותי היעץ. הטופס נמצא כאן. אנא שלחו את תשובותיכם עד ה-25 במאי.

שאלון על עיצוב אולמות הקריאה בבניין החדש

רבים מכם ביקרו בספריות בארץ ובעולם. כעת אנו מעוניינים להיעזר בניסיון שלכם. אנא הקדישו כמה דקות למילוי שאלון קצר הקשור לעיצוב אולמות הקריאה בבניין החדש. תשובותיכם תעזורנה לנו בהמלצותינו להנהלת הספרייה. אנא מלאו את השאלון עד ה-15 ביוני.
כדי לענות על השאלון אנא לחצו כאן.

שאלון לקוראים על רמת השירות בספרייה–מאי–יוני 2010

סיכום תוצאות השאלון על רמת השירות בספרייה בהווה ובעתיד ניתן למצוא כאן. חלק מהבקשות, כמו הזמנה אלקטרונית של ספרים והקמת רשת אלחוטית לגישה למאגרי מידע של הספרייה ממחשבים אישיים, ייושמו בעתיד.

פגישות עם ההנהלה

מפגש חברי הועד עם מנהלי הספרייה–נובמבר 2010

סיכום הנקודות אשר הועלו במפגש בין מנהלי הספרייה וחברי הועד ניתן למצוא כאן.

מפגש חברי הועד עם מנהלי הספרייה–אוגוסט 2010

סיכום הנקודות אשר הועלו במפגש בין מנהלי הספרייה וחברי הועד ניתן למצוא כאן.

מפגש עם ההנהלה מה-7 ביוני 2010

אנו מברכים על שיתוף הפעולה והחלפת המידע בם אנו זוכים מצד הנהלת הספרייה.
כעת תכנית האב מתורגמת לתכנית מעשית אשר מגדירה הקצאת שטחים בבניין החדש.
התכנון המוצע מנסה לענות על צרכים שונים — ציבוריים כמחקריים.
בשלב הבא תהיה תחרות אדריכלית לתכנון הבניין החדש. יתאפשר דיון
ציבורי על התכניות. הספרייה מתכוונת לייעד אתר אינטרנט לתכנית ולביצועה.

מפגש חברי הועד עם מנהלי הספרייה–אפריל 2010

סיכום הנקודות אשר הועלו במפגש בין מנהלי הספרייה וחברי הועד ניתן למצוא כאן.

מפגש חברי הועד עם מנהלי הספרייה–ינואר 2010

סיכום הנקודות אשר הועלו במפגש בין מנהלי הספרייה וחברי הועד ניתן למצוא כאן.

שינויים בספרייה: אוגוסט-דצמבר 2009

שינויים בחברי ההנהלה:

 • פרופסור חגי בן-שמאי מונה למנהל האקדמי של הספרייה. חברי ועד העמותה קיימו מפגש עם פרופ' בן-שמאי בחודש דצמבר. סיכום הנקודות העיקריות אשר הועלו במפגש ניתן למצוא כאן.
 • מר שמואל הר נוי החליט שלא לחדש את החוזה עם הספרייה. מר אורן וינברג, מנהל הספרייה של אוניברסיטת חיפה, יכנס כמנכ"ל בפועל.

שיפוצים:

 • חלק מהשיפוצים יסתיימו בקרוב. השירותים החדשים בקומה א' מוכנים, הפטיו ליד אוק"י רוצף מחדש, אולם אגף המוסיקה החדש עדיין לא הושלם.
 • הוצבו מעמדים לכתבי עת בשלושת אולמות הקריאה המרכזיים. למרות שחוברות כתבי העת החדשות ביותר עדיין אינן מוצגות, מצב זה אמור להשתנות בקרוב.

מיקום אפשרי לבניין החדש של הספרייה:

 • כנראה הבניין החדש יוצב ליד הכנסת בקרית הלאום. לגישה לשני מאמרים חדשים בנושא גשו לעמוד הקישורים באתר. עדיין אין החלטה סופית לגבי תפקידו העתידי של הבניין הנוכחי לאחר השלמת הבניין החדש. ראו את המאמרים בדף הקישורים.

פגישה עם הנהלת הספרייה, יוני 2008

במפגש שהתקיים בין נציגינו לנציגי ההנהלה קיבלנו עדכון לגבי תהליכים עתידיים בספריה.

הנקודות העיקריות הן:

 1. הספריה תהפך לחברת בת של האוניברסיטה בקרוב. זהו הצעד הראשון בהפרדות מהאוניברסיטה–תהליך אשר יארך כ-3 שנים. השלכותיו הן תקצוב ממשלתי מוגדל ואפשרות לגייס כספים באופן עצמאי. בוחנת פיתוח שיתוף פעולה עם ספריות אקדמיות אחרות בארץ, ובמיוחד עם ספרית הר הצופים. תקציב הרכישה יוגדל.
 2. תאריך חנוכת הבנין החדש צפוי בעוד כ-7 עד 10 שנים. על מיקומו (בקמפוס גבעת רם) יוחלט עד ספטמבר. יד הנדיב שכר שירותיו של איש תכנון וכנציגי הקוראים אנו מצפים שישתפו אותנו בבניית הקונצפט של הספריה העתידית.
 3. שיפורים בבנין הנוכחי ובשירותים לקוראים: החלפת המעלית ומכונות הצילום, הזמנה אלקטרונית של ספרים. הספריה בוחנת הנפקת כרטיסי קורא; היא גם בוחנת סגירת פערים באוספים.
 4. פרויקטים חדשים: דיגיטיזציה של ארכיון הצליל; אתר חדש לעתונות יהודית היסטורית עם אפשרות חיפוש; RSS בקטלוג הספריה המספק מידע על ספרים חדשים שיצאו לאור בארץ גם לפני הגעתם לספריה. אנשי הספריה מעוניינים בתגובות הקוראים.
 1. ככלל התרשמותנו היא כי ההנהלה מעוניינת לשתף את הקוראים והציבור בתהליך בניית הספריה החדשה ותאפשר גישה למידע בשלבי ההכנה. פרויקט נוסף בתכנון הוא סקר דעת קהל שיבחן את צרכי הקוראים ושביעות רצונם משירותי הספריה.

 

עדכונים מהועד (דצמבר 2008)

 • מפגשנו האחרון עם מנהל הספרייה מר שמואל הר נוי התמקד בעדכון על ההתקדמות בגיבוש תכנית אב לספרייה. שש קבוצות עבודה עוסקות בגיבוש תכנית האב, והתהליך צפוי להגיע לסיומו ביולי 2009. הקבוצות עוסקות בצרכי חוקרים וקוראים; בפיתוח האוספים; בארכיונים; בטכנולוגיה; בלוגיסטיקה; ובחינוך ותרבות.
 • ההכרעה לגבי מיקומה של הספרייה החדשה תיפול בחודשים הקרובים; הבניין הנוכחי ימשיך לתפקד כחלק מהספרייה. עוד חדשות טובות: כל ההזמנות של סדרות (standing orders) תוקצבו, נקלטו עובדים חדשים וארכיון הצליל עובר תהליך דיגיטיזציה.
 • אנו מודים שוב להנהלה ששיתפה אותנו במידע זה.

לזכרם:

אברהם גרינבוים, תרפ"ה-תשס"ט

אנו מודיעים בצער על פטירתו של ד"ר אברהם גרינבוים. ד"ר גרינבוים היה ממייסדי העמותה ותרם תרומה מכרעת בהתווית דרכה. תנחומינו לכל בני משפחת גרינבוים. יהי זכרו ברוך.

לזכרו של פרופסור יונתן פרנקל:

מאמר ביקורת מאד מחמיא באנגלית על ספרו האחרון של פרופ' פרנקל המנוח שהיה חבר בועד העמותה נמצא כאן.