קישורים

הספרייה הלאומית

לאתר האינטרנט של הספרייה.
לעלון הספרייה.
באתר הספריה אפשר לקרוא גם את דוח ועדת זמיר.
לתכנית ההתחדשות של הספרייה.

הספרייה הלאומית בתקשורת

מבחר מאמרים שהופיעו בתקשורת:

הספרייה הלאומית באתר הכנסת חוק הספריה הלאומית התשס"ח

עיגון מעמדה של הספרייה הלאומית בחוק מוגש לוועדת החינוך, התרבות והספורט, ינואר 2007

התארגנויות קוראים במקומות אחרים … ?

למיטב ידיעתנו ההתארגנות שלנו היא ייחודית. נשמח לשמוע על התארגנויות דומות או על אתרים נוספים שכדאי להכניס לרשימה. הצעות יש להפנות למנהל האתר.