גלריה

cropped-Untitled-2.jpg

תמונות מאירוע לכבוד ספרניות אולם קריאה יהדות הפורשות

cropped-Untitled-2.jpgאלבום  מכתבי הקוראים אשר הופק כמתנה לספרניות—אלונה, עליזה, ציפי ורותי:

album-photo